Sözcüklerin Bilinci | Kafka Özel

I. ATÖLYENİN ADI
SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ-KAFKA ÖZEL

II. ATÖLYENİN AMACI
Franz Kafka’nın edebiyat eserleri, özellikle “gizemli” niteliklerinden ötürü birbirinden hayli farklı yorumları beraberinde getirmiştir. Bu noktada, bu atölyedeki amacımız, bu çok sayıdaki yorumlara yenilerini eklemek değil, yazarın eserlerindeki temel motiflerini ve bu motiflerin değişik çeşitlemelerini saptamaya çalışmak olacaktır. Sözgelimi Kafka için en bariz örnek, çok bilinen baba motifidir. Yargı’da karşımıza çıkan “baba”, daha sonra Dava’nın “mahkemesi”ne ve Şato’daki “şato”ya dönüşecektir. Benzer bir çeşitleme dizisini Georg Bendemann ve onun “Rusya’daki arkadaşı”, Gregor Samsa ve “böcek”, Josef K. ve nihayet K. oluşturur. Bunun gibi temel motifler ve çeşitlemelerin saptanması, atölye toplantılarımızın ana konusu olup bu süreçte Schopenhauer ve Nietzsche’nin bazı felsefî temel motiflerine de sıkça göndermede bulunulacaktır. Bu yolla, değişik yorumları daha sağlam bir temele oturtma olanağı ortaya çıkacağını umuyoruz.

III. ATÖLYEDE İRDELENECEK ESERLER
  1. Yargı 
  2. Değişim 
  3. Dava 
  4. Ceza Kolonisinde 
  5. Açlık Sanatçısı 
  6. Şato

IV. ATÖLYENİN SÜRESİ
Atölyenin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülmektedir.

V. ATÖLYE PERİYODU
Atölye toplantıları iki haftada bir perşembe günleri saat 19:30’de FKSD ofisinde gerçekleştirilecektir.

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ
a. Atölye süresince okunacak kitapların ve metinlerin temini ile ilgili masraflar
b. Katılımcıların kullanmak durumunda oldukları bir takım kırtasiye materyallerinin masrafları
c. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar
 
VII. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI
Genel giderler dernek bütçesinden, kişisel giderler katılımcılarca karşılanacaktır.

VIII. ATÖLYE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Nihat Ülner (Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)

IX. ATÖLYEYE KATILIM KOŞULLARI VE ATÖLYE ÇALIŞMASININ TEMEL İŞLEYİŞİ
1. Atölye çalışması en fazla 25 katılımcıya yöneliktir.
2. Toplantılarda katılımcılar tarafından okuma metni üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Her bir toplantı ara dâhil 2 saat dolaylarında sürecektir.
3. Atölyede yapılan değerlendirmeler kaleme alınarak ilerleyen süreçte aktive edilecek olan www.layihalar.com sitesinde atölyenin adıyla yayımlanacaktır.
4. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve/veya sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.
5. Atölyenin ilk toplantısı 5 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 19:30’da FKSD ofisinde yapılacaktır.

FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır.


Saygılarımızla…
FKSD Yönetim Kurulu
21.11.2018
 
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu