Sevginin Bilgeliği

Bu etkinlik tamamlanmıştır.
 

Etkinlikte, Eski Yunan’daki ilk belirmelerinden günümüze dek devam eden süreçte, felsefeye yön veren başat kavramların “düşünce” ve “düşünme” üzerindeki etkilerinden yola çıkarak; kavramların “düşünce”yi ve “düşünme”yi nasıl belirlediği ve bu belirlemelerin ne tür yaşamsallık zeminleri oluşturduğunun sorgulanması ve bu perspektif içinde felsefenin geçmişteki ve günümüzdeki yerinin ve yaşamsallığının tartışılması amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda, etkinlikte ethos (ahlak, etik) polis (kent), logos (akıl), kozmos (evren, düzen), philae (dostluk), eros (sevgi), diké (adalet) ve nomos (yasa) gibi Eski Yunan düşüncesinde köklenen felsefi düşüncenin temel kavramları gündeme getirilerek irdelenecektir.

Akademik danışmanlığını Ankara Üniversite Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan'ın üstlendiği ilk buluşmamız, FKSD bünyesinde gerçekleştirilen Akademia Atölyesini tamamlayıcı bir unsur olarak düzenlenmektedir.

5 Eylül 2015 Cumartesi ve 6 Eylül 2015 Pazar günleri Yedigöller Bölgesindeki Kıyaslar Köyü Kaynarca Mevkii Yedigöller yolu 3. km Mengen Bolu adresindeki Hindiba Doğa Evi’nde gerçekleştirilecek olan buluşmamızda günde iki oturum olmak üzere iki gün boyunca toplam dört konferans yapılacaktır.

Etkinlik kontenjan dâhilinde tüm ilgililere açıktır. Etkinliğin azami kontenjanı, konuşmacılar ve FKSD Yönetim Kurulu üyeleri dışında 40 kişidir. Etkinliğe katılmak için FKSD üyesi olma şartı yoktur. Etkinliğe katılım taleplerinizi aşağıdaki form vasıtasıyla iletebilirsiniz. Formu doldurmanızı takip eden gün içinde yetkili arkadaşımız tarafından size dönüş yapılacak ve tesisteki konaklama yerinize ilişkin kesin işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Katılım başvuruları için son gün 23 Ağustos 2015’tir.

Etkinliğe ilişkin sorularınızı 
felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.

Etkinlik Alanı ve Organizasyona İlişkin Genel Bilgiler

 

Etkinlik süresince ilgili tesiste sadece etkinlik katılımcıları ve tesis görevlileri bulunacaktır. Bu hususa ilişkin tesisteki tüm konaklama alanları FKSD Yönetim Kurulu tarafından rezerve edilmiştir.

Etkinlik alanındaki konaklama masrafları katılımcılara ait olup, FKSD tarafından etkinliğe dair harici bir ücret talep edilmeyecektir. Tesisteki tüm ücretlendirmeler kişi başı olarak yapılmaktadır.

Tesiste 2-3-4 kişilik odalar ile 2 kişilik çadırlarda konaklama seçenekleri bulunmaktadır.

Tesisteki odalarda, banyo ve sıcak su olanakları mevcuttur.

Çadırda konaklamak isteyenler için ücretlendirmeye mat ve uyku tulumları dâhildir. Haricen çadır alanının yakınında ortak bir lavabo ve banyo bulunmaktadır.

Tesiste kablosuz internet bulunmaktadır.

Tesiste odalar dâhil hiçbir yerde televizyon bulunmamaktadır.

Tesis yetkilileri tarafından etkinliğe ilişkin olarak, odalardaki kişi başı ücretlendirme günlük olarak 110TL, çadırlarda kişi başı ücretlendirme ise günlük 50TL olarak belirlenmiştir.

Katılımcıların etkinlik alanına girişi, en geç 5 Eylül 2015 Cumartesi saat 09.30 olarak belirlenmiş olup etkinlik süresince tesiste iki gece üç gün kalınacaktır. Tesis yetkilileri tarafından katılımcılardan etkinlik için iki günlük ücret talep edilecektir.

Katılımcıların konaklama ücretine yarım pansiyon (kahvaltı ve akşam yemeği) giderleri dâhildir.

Tesisteki kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti açık büfe şeklinde sunulmaktadır.

Çadırlarda kalmak isteyen katılımcılar için FKSD Yönetim Kurulu tarafından lisans öğrencilerine öncelik tanınacaktır.

Bunların dışındaki ihtiyaçlarınıza yönelik tesisteki fiyatlara 
buradan ulaşabilirsiniz.

Tesis etrafında katılımcıların serbest zamanlarda kullanabilecekleri 4 adet yürüyüş parkuru bulunmaktadır.

Etkinlik alanına özel aracıyla gelmek isteyen katılımcılar 
buradaki krokiden yararlanabilirler.

Etkinlik alanına otobüsle gelmek isteyen katılımcılar, Mengen Terminalinde inip, oradan taksiyle alana ulaşabilirler. Mengen Terminali ile etkinlik alanı arasındaki mesafe yaklaşık 10dk sürmektedir. Mengen Terminaline ulaşım, İstanbul'dan Bartın, Ankara ve İzmir'den ise Bartın veya Zonguldak otobüsleriyle ulaşım sağlanmaktadır. Farklı bölgelerden ulaşımınız için tesis yetkililerine 
buradan
 danışabilirsiniz.


Etkinlik Künyesi


Düzenleyen
Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD)

Akademik Danışman
Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan
Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

FKSD Etkinlik Koordinatörleri
Bahar Barlas-Çankaya
FKSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hatice Bilge Coşkun-Apaydın
FKSD Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar (soyisimlerin alfabetik sırasına göre)

Doç. Dr. Nazile Kalaycı
Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Senem Kurtar
Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan
Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz
Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

 

Etkinlik Programı ve Bildiri Özetleri
 

5 Eylül 2015 Cumartesi
08.30-09.30 | Katılımcıların Etkinlik Alanına Girişi
09.30-12.00 | Kahvaltı ve Serbest Zaman

12.00-14.00 Birinci Oturum: Dostluk ve Sevgi | Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan

Yunan düşüncesi tinsel bir haz ve dürtü oluşturan konuşmanın kendini sürdürmesiyle olanaklı olmuştur. Konuşmanın konuşma olarak kendini sürdürmesi sevginin yarattığı çekim alanı içinde biçimlenmiştir. Güzelin çekimi bu güzelliğin geliştirilmesi ve ideal bir kişiliğe dönüştürülmesi çabasına dönüşmüştür. Bedensel güzelliğin tinsel bir güzelliğe, tinsel güzelliğin ise kusursuz bir kişiliğe dönüşmesi aynı zamanda en iyi olanı da temsil etmektedir. Erotik çekim ve onun kusursuzluğu istemede somutlaşması (en iyi olan) hakikati arama ile taçlanmıştır. Bu konuşma, eros/philia/philosophia ilişkisinin temelinde sevginin aslında kendini sözcüklerde açığa çıkardığını ve böylece felsefenin olanaklaşmasının sevgi kaynaklı olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Tartışmanın yönünü ve gücünü kendi sevgimizle sınayacağız. Düşünün bir bedenin güzelliğini içinde barındırdığı erdemlerle birlikte, aynı anda seviyorsunuz. Bitmedi! O erdemlerin gelişmesinin kaygısını taşıyorsunuz. Bitmedi! Tüm uğraş kozmik ve varlıkbilimsel bir genişlemeye dönüşüyor. Ve… hakikati aramak tüm bu çekimin tek yazgısı oluyor: Güzel-iyi-hakikat…

Önerilen Ön Okuma Metinleri: 
Versenyi, Laszlo, Sokrates ve İnsan Sevgisi, çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yayınları, Ankara 1995
Platon, Şölen, Dostluk, çev. Sabahattin Eyüboğlu-Azra Erhat, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006.


14.00-17.00 | Serbest Zaman

17.00-19.00 İkinci Oturum: Klasik Tragedyalarda Adalet ve Yasa Tartışması | Doç. Dr. Nazile Kalaycı

Yasaya uygun olan ile adil olan, yasa ile adalet arasındaki ilişki politik düşüncenin temel tartışmalarından biridir. Bunun nedeni yasaların adaleti sağlamak bakımından çok da yeterli olamayışıdır. Ortaya çıktıkları dönemde politik bir kurum gibi işlev gören tragedyalar bu tartışma bakımından oldukça zengin malzemeyle yüklüdür. Adalet-yasa tartışması klasik tragedyalarda polis ile physis, diké ile nomos, phronesis ile hybris vb arasındaki çatışma ve gerilimler üzerinden ele alınır; amaç, farklılıklar arasındaki çatışmanın ebediliğini hissettirmek suretiyle seyirciye trajik bir bilinç kazandırmaktır: Çatışan unsurlardan her ikisi de haklıya da suçsuzdur, yasa ile kuralsızlık arasındaki ilişki ise muğlâktır. Ne var ki çatışmayı bir uzlaşmayla sonlandırmayan tragedya sayısı çok da fazla değildir; çoğu kez hukuk eliyle sağlanan uzlaşma ise bir takım bastırmalarla ve dışlamalarla mümkün olabilmektedir. Bu konuşma adalet ile yasa arasındaki ilişkiyi çatışma-uzlaşma temasından hareket ederek ve iki tragedyaya, Sophokles’in Antigone’si ile Aiskhylos’un Eumenidler’ine odaklanarak ele almayı ve trajik deneyim ile adalet, hukuk ile bastırma/dışlama (abjection) arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçlıyor.

Önerilen Ön Okuma Metinleri:
Aiskhülos, Eumenidler, Eski Yunan Tragedyaları 11 içinde; çev. Yılmaz Onay, Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları, İstanbul, 2010.
Sofokles, Antigone, Eski Yunan Tragedyaları 1 içinde, çev. Güngör Dilmen, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2005.
Kalaycı, Nazile, “Klasik Tragedyalarda Koro’nun Sesi: Adalet”, Mit ve Masallar, Doğu Batı Düşünce Dergisi, sayı 71, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2014-15, ss. 257-275.
Derrida, Jacques, “Yasanın Gücü, Otoritenin Mistik Temeli”, Şiddetin Eleştirisi Üzerine, yay. haz. Aykut Çelebi, çev. Zeynep Direk, Metis Yayınları, İstanbul, 2010.
Vernant, Jean-Pierre, Pierre Vidal-Naquet; Eski Yunan’da Mit ve Tragedya, çev. Sevgi Tamgüç-Reşat Fuat Çam, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2012.
Kristeva, Julia, Korkunun Güçleri, İğrençlik Üzerine Deneme, çev. Nilgün Tutal, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014.


19.00-21.00 | Akşam Yemeği ve Serbest Zaman

6 Eylül 2015 Pazar
08.00-11.00 | Kahvaltı ve Serbet Zaman

11.00-13.00 Üçüncü Oturum: Erdemli Yurttaşların Devletinden Özgür Yurttaşların Devletine | Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz

Bu konuşmada ethos-polis ve bununla bağlantılı olarak da ethika-politiké ilişkisi genel olarak özgürlük, özel olarak da toplumsal özgürlük meselesi temelinde ele alınacak. İlkin, bir giriş mahiyetinde, Herakleitos’un “karakter [ethos] insan için daimon’dur” sözü çerçevesinde doğa-insan-adalet bağlantısına kısaca değinildikten sonra, Platon’un politeia tasarımının temelini oluşturan erdeme dayalı polis anlayışı ve bunun insan özgürlüğüyle bağlantısı incelenecek. Daha sonra, Platon’un Devlet’inin onuncu kitabında yer alan Er Mitosu’nda karşımıza çıkan “herkesin kendi yaşam biçimini seçmesi” görüşünün, diyalogun bütünüyle ilişkisinde düşünüldüğünde, nasıl bir özgürlük tasarımını gösterdiği tartışılacak. Herakleitos ile Platon’un bize sunduğu çerçeve göz önünde tutularak Aristoteles’in “bir siyaset incelemesi” olarak gördüğü Nikomakhos Etiği’ndeki praksis alanını belirleyen kimi kavramlar –özellikle de isteme (boulesis) ile tercih (proairesis) kavramları (ve bunların ayrımları)– temelinde olanak-özgürlük-iyi ilişkisi ortaya konmaya çalışılarak, Politika kitabındaki “iyi yaşam” (euzén) ve bunu olanaklı kılan siyaset anlayışına değinilecek. Ayrıca konuşma ve tartışma esnasında bu bağlamın bütününün ilkin Epikourosçu ve Stoacı siyaset anlayışıyla, daha sonra da Spinoza ile Hegel’in siyaset görüşleriyle bağlantısının kurulması amaçlanmaktadır.

Önerilen Ön Okuma Metinleri:
Aristoteles; Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Bilgesu Yayınları, İstanbul 2007. Birinci ve Üçüncü kitaplar.
Aristoteles; Politika, çev. Furkan Akderin, Say Yayınları, İstanbul 2013. Birinci, Üçüncü ve Yedinci kitaplar.
Platon; Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006. Birinci ve Onuncu kitaplar.
Türkyılmaz, Çetin, “Herakleitos’un Adalet Görüşü”, Filozoflarla Düşünmek kitabının içinde, Bibliotech Yayınları, Ankara 2015


13.00-16.00 | Serbest Zaman

16.00-18.00 Dördüncü Oturum: Kozmos ve Logos'un Gizemli Öyküsü: Ayrılıklar Arasında Aranan Birlik | Yard. Doç. Dr. Senem Kurtar

Kozmos'un ve onda bitip tükenmek bilmeyen oluşun soluk yansısı; sophon’un yani kozmos’un ussal ve yol gösteren ilkesinin ya da Platon’un deyimiyle Demiurge’nin ab aeterno, sonsuz kıldığıdır; logos. Antik Yunanlılar'ın to pan, to eon yani olanların bütünlüğü, birliği olarak adlandırdığı kozmos ise bir araya getiren; birlikte tutan ve bir şeyin var olmasını olanaklı kılandır. Logos burada bir yandan dünyayı betimlerken diğer yandan yazgının yasalarını belirleyen normatif ve betimleyici ilke olarak açığa çıkar. Bu anlamda Herakleitos’un dediği gibi, logos'un kozmos ile ilişkisinde her daim sophon olması ya da sophon'a ulaşması gerekir. Ancak logos'un en doğrudan ve en primitif hali legein’dir. Bu ilk biçimiyle logos, şeylerin söylemi, oluşu ve kozmos'un söylemi ya da oluşu arasındaki ayrımı çağırır. Çünkü şeylerin söylemi her daim kozmos'un söyleminin soluk bir yansımasıdır. Kozmos bu anlamda, şeylerin hakikatini anlatmakta ve logos ancak kozmos ile ilişkisinde ve onun açılımı olmasınca kendi hakikatine kavuşmaktadır. Çünkü kozmik olanın söylemi dünyanın ussal ilkesinin yol göstericiliğini yani to sophon'u, ab aeterno yani sonsuz olanla bir araya getirendir. Yunanlılar için, logos'un asli anlamı bu bir araya getirme ve birlikte açığa çıkarma ediminin ta kendisidir. Bu yönüyle logos basitçe legein olarak anlaşılıp sınırlanamaz. Belki de Platon'un tüm diyaloglarında karşımıza çıkan mythos ve logos arasında salınan gerilimi, logos'un kozmik olan ve bu kanalla da hakikat olanla ilişkisinde anlamalıyız. Böylelikle logos, kozmik olana özgü üç temel nitelik olan ve tüm dünyasal varoluşun kendisine doğru devindiği karşılıklılık, denge ve harmonia yani ahenk ya da uyumu arzulayan olarak varlığa gelir. Sonuç olarak, dünyanın ya da kozmos’un ruhu, anlaşılabilir ve erdemli oluşunu söz ya da söyleme olarak logos'un ussal ilkesinde açar. Ancak bu açığa çıkma, özellikle ussal ve yol gösterici olanın aralığında her ne kadar şeylerin praksis alanında pisteis ve doxai'ye dönüşse de daima to noeton olanı yani doğrudan ve arı biçimde kavrananı arzulayacaktır. Bu konuşmada temel amaç, şeylerin kendini açma yolu ve hakikatin kendini açması arasında açılan ayrımdaki birliğin sancılı gerilimini o en eski yerinde yani Antik Yunan'ın logos ve kozmos arasında açımladığı kökensel ilişkide görünür kılmaktır.

Önerilen Ön Okuma Metinleri:
Guthrie, W.K.C., Yunan Felsefesi Tarihi 1 - Sokrates Öncesi İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2011
Herakleitos Bölümü. _Barnes, Jonathan, Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, çev. Hüsen Portakal, Cem Yayınevi, İstanbul 2004
Yıldız, Dinçer, Herakleitos ve Logos, Belge Yayınları, İstanbul 2000. _ Herakleitos, Fragmanlar, çev. Cengiz Çakmak, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2005
Cornford, Francis McDonald, Sokrates Öncesi ve Sonrası, çev. Celal Şengör ve Senem Onan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015
Thomas Robinson, Logos and Cosmos, Studies in Greek Philosophy, Academia Verlag 2010. (https://arcaneknowledgeofthedeep.files.wordpress.com/2014/02/99644455-logos-and-cosmos-studies-ingreek-philosophy.pdf)


18.00-20.00 | Akşam Yemeği ve Serbest Zaman

20.00-20.30 | Kapanış Toplantısı (FKSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahar Barlas-Çankaya'nın Konuşması)

7 Eylül 2015 Pazartesi
08.00-11.00 | Kahvaltı ve Etkinlik Alanından Ayrılış


Etkinlik Afişleri
 

Not 1: Etkinlik başvuru tarihi sonrasında bu sayfadaki başvuru formu kaldırılmıştır.


Not 2: Etkinlikte öngörülen Kozmos ve Logos'un Gizemli Öyküsü Ayrılıklar Arasında Aranan Birlik adlı sunum, ilgili konuşmacı Senem Kurtar'ın 24.08.2015 tarihinde etkinliğe katılmama kararı alması sonrasında, etkinliğin akademik danışmanı Ertuğrul Rufayi Turan'ın bilgisi dahilinde Yeni Bir Logos ve Yeni Bir Kozmos başlığıyla FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın tarafından gerçekleştirilmiştir.

Senem Kurtar'ın etkinliğe katılmama kararına ilişkin yaşanan süreç, FKSD Tüzüğü'nde Derneğin Çalışma İlkeleri başlığıyla belirtilen Madde 3'teki esaslar doğrultusunda FKSD Yönetim Kurulu tarafından raporlanarak Olağan 2. Genel Kurul'da tüm üyelere bildirilmiştir.
 

web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu