Müziğin Serüveni

Bu etkinlik tamamlanmıştır.

Müzik tarihini kültür tarihin bir parçası olarak incelemek amacıyla yürütülecek olan bu atölyede klasik müzik özelinde yapılacak okuma, araştırma ve dinlemelerle mevcut müzik kültürünün zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.


Müzik bilimcisi Ahmet Say koordinatörlüğünde yürütelecek olan atölyede, koordinatörün kaleme aldığı Müzik Tarihi adlı kitaptan okumalar yapılacaktır.

Ahmet Say tafafından 8 bölüm halinde düzenlenen atölye programı şu şekildedir:


1. Rönesans Coşkusu, Rönesansın Yayılışı, Rönesans Müziğinde Doruk

2. Barok Çağın İlk Adımları Barok Müziğin Artistik Temeli

3. Barok Müziğin Yaygınlaşması, Barok Müzikte Doruk

4. 
Klasisizm: Doğa, Yalınlık, Tutku

5. Klasisizm: Doğa, Yalınlık, Tutku (devam)
 
6. Müzikte Demokratlaşma ve Romantizmin Doğuşu, Romantizmin İçtenlikli Renkleri

7. Yarışçı ve Sentezci Bir Çağ: Geç Romantizm, Yüzyılın Kapanışı: Son Romantikler

8. 20. Yüzyıl: Yeni Müzik, Türkiye’de Uluslararası Sanat Müziği

 

8 haftalık bir çalışmadan ibaret olan atölyenin aralarla birlikte en fazla 10 hafta sürmesi öngörülmektedir. Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır. Toplanma gün ve saati katılım talepleri üzerine yapılan ön-toplantıda belirlenecektir.

Atölye çalışması en fazla 20 katılımcıya yöneliktir.

İlk toplantıda katılımcılar tarafından haftanın bir günü ve saati belirlenerek periyodik toplantı zamanları kararlaştırılacaktır.

Haftalık toplantılarda katılımcılar tarafından okuma metni üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Her bir toplantı ara dâhil 2 saat dolaylarında sürecektir.

Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve/veya sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.


Atölyeye katılım taleplerinizi en geç 24 Mart'a kadar felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden ya da facebook hesabımız aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu