Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Bu etkinlik tamamlanmıştır.

İlkini Felsefenin Yaşamı & Yaşamın Felsefesi temasıyla düzenlediğimiz Çankaya Felsefe Söyleşilerine ikinci sezonunda Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim temasıyla devam ediyoruz...  
 
Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli insanlarla mümkün olabileceğini ve erdemlerin, tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden hareketle eğitim yoluyla öğretilebileceğini tanıtlayan disiplinin adıdır felsefe. Böyle bir tanıtlamanın yoksunluğunda eğitimden söz etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette eğitim denen olgu, pek çok açıdan felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir. Ancak, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan ve herkes için bir olanak ve bir hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe sayesinde, felsefenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Öyle ki, bu etkinlik insanlık tarihinin en büyük ve en anlamlı projesidir...

Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri olan temel disiplinlerde çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele alacağımız Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim dizimizi bu sezon hem söyleşi hem de konferans dizisi şeklinde iki ayaklı bir şekilde yürüteceğiz

 
Çankaya Belediyesi ile işbirliği içinde düzenlediğimiz söyleşi ve konferans dizimiz 2017 Ekim ve 2018 Mayıs tarihleri arasında her ay bir söyleşi ve bir konferans şeklinde yapılacaktır.

Konferanslar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonunda, söyleşiler ise Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır.

Etkinlik Künyesi
 
Düzenyelenler
Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD)
Çankaya Belediyesi

FKSD Etkinlik Koordinatörleri
Bahar Barlas-Çankaya | FKSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hatice Bilge Coşkun-Apaydın | FKSD Yönetim Kurulu Üyesi

Söyleşi Moderatörü
Ali Apaydın | FKSD Yönetim Kurulu Başkanı

Söyleşi Bölümleri
 
1. Zihinlerin Eşitliği
2. Eşitliğin Olanağı
3. Bir Hak Olarak Eğitim
4. Bilgiyle Paylaşmak
5. Ethos, Pathos, Logos Üçgeni
6. Kendiliğin İnşaası
7. Eğitimin Dili
8. Erdem: Eğitimde Amaç 
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu