Akademia-III | Aristoteles

Bu etkinlik tamamlanmıştır.
 
Akademia-I ve Akademia-II atölyelerinin devamı niteliğinde olan bu atölye çalışmaları boyunca katılımcılarca birlikte Aristoteles’in Metafizik kitabındaki temel kavramların nasıl çözümlenebileceği üzerine kazanımlar sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu kitabın okunmasına ilişkin düzenleme ile bu düzenleme doğrultusunda ele alınacak olan temalar ile temel kavramlara ilişkin öngörülen atölye trafiği şu şekildedir:
 
Metafizik I. ve II. Kitap (Büyük Alpha ve Küçük Alpha)       
Arkhê’ye (ilk ilke) ilişkin ilk filozoflarca öne sürülenlerin değerlendirilmesi (I. Kitap) ve hakikat arayışında öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar (II. Kitap).

Metafizik III. Kitap (Beta)
İlk ilkelere yönelik soruşturmada ortaya çıkan 14 aporia (açmaz).

Metafizik IV. Kitap (Gamma) 
İlk ilkelere yönelik bilimin (metafizik) konusu: varolan olmak bakımından varolan.

Metafizik V. Kitap (Delta) 
Arkhê (ilke), aition (motif-neden), stoikheion (yapıtaşı-öğe), physis (doğa), anankainon (kaçınılmaz-zorunlu), to on (varolan), aistheton (duyusal varolan) - noeton (düşünsel varolan), ousia (töz), tauton (aynı), antithesis (karşıtlık), proteron (öncel) hysteron (sonral), dynamis (olanak, güç), poson (nicelik), poion (nitelik), pros (ilişkili, bağıntılı), teleion (tam, eksiksiz, kusursuz), peras (sınır), katho (kendinde), diathesis (istidat), pathos (duygulanım), steresis (yoksunluk), ekhein (iyelik, maliklik), to ek tinos einai (bir şeyden oluşma, meydana gelme), metos (parça), holon (tüm), kolobon (hasarlı), genos (cins), pseudos (sahte-yanlış), symbebêkos (ilinek, araz)

Metafizik VI. Kitap (Epsilon)
Sınıflama (1-Episteme / 1-1-Praktike / 1-2-Poietike / 1-3-Theoretike / 1-3-1- Mathematike / 1-3-2- Pyhsike / 1-3-3-Theologike)

Metafizik VII. ve VIII. Kitap (Zeta ve Eta)
Ousia’nın (töz) neliğine ilişkin tartışma.

Metafizik IX. Kitap (Theta)
Üç varolma tarzı (dynamis, entelekheia, energeia)

Metafizik X. Kitap (Iota)
“Bir” ve “varolan” üzerine.

Metafizik XI. Kitap (Kappa)
Çeşitli özetler ve tartışmalar.

Metafizik XII. Kitap (Lambda)
Ousia’sı saf etkinlik olan asıl devindirici.

Metafizik XIII. ve XIV. Kitap (My ve Ny) 
Matematik nesnelerine ilişkin.
 
12 haftalık bir çalışmadan ibaret olan atölyenin aralarla birlikte 14-16 hafta sürmesi öngörülmektedir.Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır. Toplanma gün ve saati katılım talepleri üzerine yapılan ön-toplantıda belirlenecektir. Söz konusu ön-toplantı Ekim ayı sonunda yapılacak olup haricen duyurulacaktır.

Atölyeye katılım taleplerinizi en geç 20 Ekim’e kadar felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden ya da facebook hesabımız aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu