Sözcüklerin Bilinci

I. ATÖLYENİN ADI
SÖZCÜKLERİN BİLİNCİ-I
 
II. ATÖLYENİN AMACI
Atölyede genel olarak edebiyatın tarihsel gelişimi içindeki başat eserlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Atölyenin her bir bölümünde, koordinatörlerce seçilen 25 eser incelenecektir. Bu doğrultuda atölyenin ilk aşamasında roman sanatı öncelleriyle birlikte araştırılacak olup incelenecek 25 eser şu şekildedir:
 
1. GILGAMIŞ DESTANI (M.Ö. 21. YY) ANONİM
MUZAFFER RAMAZANOĞLU ÇEVİRİSİ

2. İLYADA (M.Ö. 8. YY)
HOMEROS (M.Ö. 8. YY)
AZRA ERHAT-A. KADİR ÇEVİRİSİ
 
3. DECAMERON (1351)
GIOVANNI BOCCACICO (1313-1375)
REKİN TEKSOY ÇEVİRİSİ
 
4. GARGANTUA (1534)
FRANÇOIS RABELAIS (1494-1553)
SABAHATTİN EYÜBOĞLU-AZRA ERHAT-VEDAT GÜNYOL ÇEVİRİSİ
 

5. DON QUIJOTE (1605)
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (1547-1616)
ROZA HAKMEN ÇEVİRİSİ
 
6. GENÇ WERTHER’İN ACILARI (1774)
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832)
MAHMURE KAHRAMAN VE NİHAT ÜNLER ÇEVİRİLERİ
 
7. VADİDEKİ ZAMBAK (1835)
HONORE DE BALZAC (1799-1850)
HASAN ALİ EDİZ, CEVDET PERİN, İSMAİL YERGUZ VE TAHSİN YÜCEL ÇEVİRİLERİ
 
8. ÖLÜ CANLAR (1842)
NIKOLAY VASILYEVIC GOGOL (1809-1852)
ERGİN ALTAY ÇEVİRİSİ
 
9. MOBY DICK (1851)
HERMAN MELVILLE (1819-1891)
SABAHATTİN EYÜBOĞLU-MİNA URGAN ÇEVİRİSİ
 
10. MADAME BOVARY (1856)
GUSTAVE FLAUBERT (1821-1880)
NURULLAH ATAÇ-SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL ÇEVİRİSİ
 
11. OBLOMOV (1859)
IVAN GONÇAROV (1812-1891)
ERGİN ALTAY VE SABAHATTİN EYÜBOĞLU-EROL GÜNEY ÇEVİRİLERİ
 
12. BABALAR VE OĞULLAR (1862)
IVAN SERGEYEVİÇ TURGANYEV (1818-1883)
ERGİN ALTAY ÇEVİRİSİ
 
13. SEFİLLER (1862)
VICTOR HUGO (1802-1885)
VOLKAN YALÇINTOKLU ÇEVİRİSİ
 
14. SUÇ VE CEZA (1866)
FYODOR DOSTOYEVSKİ (1821-1881)
ERGİN ALTAY VE MAZLUM BEYHAN ÇEVİRİLERİ
 
15. SAVAŞ VE BARIŞ (1869)
LEV TOLSTOY (1828-1910)
LEYLA SOYKUT ÇEVİRİSİ
 
16. KAYIP ZAMANIN İZİNDE (1913-1927)
MARCEL PROUST (1871-1922)
ROZA HAKMEN ÇEVİRİSİ
 
17. LOCUS SOLUS (1914)
RAYMOND ROUSSEL (1877-1933)
TAHSİN YÜCEL ÇEVİRİSİ
 
18. ULYSSES (1922)
JAMES JOYCE (1882-1941)
NEVZAT ERKMEN ÇEVİRİSİ
 
19. ŞATO (1926)
FRANZ KAFKA (1883-1924)
KAMURAN ŞİPAL ÇEVİRİSİ
 
20. NİTELİKSİZ ADAM (1930-1933)
ROBERT MUSİL (1880-1942)
AHMET CEMAL ÇEVİRİSİ
 
21. KÖRLEŞME (1935)
ELIAS CANETTİ (1905-1994)
AHMET CEMAL ÇEVİRİSİ
 
22. BULANTI (1938)
JEAN- PAUL SARTRE (1905-1980)
SELAHATTİN HİLAV ÇEVİRİSİ
 
23. ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR (1951)
J.D. SALİNGER (1919-2010)
COŞKUN YERLİ ÇEVİRİSİ
 
24. KAPANDA ÜÇ KAPLAN (1967)
G. CABRERA INFANTE (1929-2005)
SENİHA AKAR ÇEVİRİSİ
 
25. TUTUNAMAYANLAR (1972)
OĞUZ ATAY (1934-1977)
 
 
 
III. ATÖLYENİN SÜRESİ
Atölyenin ilk bölümünün bir süreklilik halinde, yaklaşık 2 yıl sürmesi öngörülmektedir.

IV. ATÖLYE PERİYODU
Atölyede incelenen eserin hacmi doğrultusunda en az 2 haftada bir, en fazla 4 haftada bir toplanılması esastır.

V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ
a. Atölye süresince okunacak kitapların ve metinlerin temini ile ilgili masraflar
b. Katılımcıların kullanmak zorunda oldukları bir takım kırtasiye materyallerinin masrafları
c. Atölye çalışmalarının tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve bastırılmasından doğan masraflar
d. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI
Genel giderler dernek bütçesinden, kişisel giderler katılımcılarca karşılanacaktır.

VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ
Bahar Barlas-Çankaya, Ali Apaydın

VIII. ATÖLYEYE KATILIM KOŞULLARI VE ATÖLYE ÇALIŞMASININ TEMEL İŞLEYİŞİ
1. Atölye çalışması en fazla 15 katılımcıya yöneliktir.
2. Toplantılarda katılımcılar tarafından okuma metni üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Her bir toplantı ara dâhil en az 2 saat dolaylarında sürecektir.
3. Atölyede yapılan değerlendirmeler kaleme alınarak www.layihalar.com sitesinde atölyenin adıyla yayımlanacaktır.
4. Atölye katılım belgeleri incelenen her bir kitaba ilişkin takip eden toplantıda koordinatörlerce verilecektir.
5. Toplantılara gerekli okumayı yapmadan atölyeye katılan katılımcılara katılım belgesi verilmeyecektir.
6. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve/veya sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.
7. Atölyenin 2016-2017 sezonuna ilişkin ilk toplantısı 22 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 14.00'de FKSD genel merkezinde yapılacaktır. 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsizdir.

Mevcut katılımcılarıyla devam eden atölyeye yeni katılım taleplerinizi 20 Ekim 2016'ya kadar felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden ya da facebook hesabımız aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. 

 
Saygılarımızla,
FKSD Yönetim Kurulu

30.09.2016
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu