Müziğin Serüveni

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.

I. ATÖLYENİN ADI:
 
Müziğin Serüveni
                          
II. ATÖLYENİN AMACI
Müzik tarihini kültür tarihin bir parçası olarak incelemek amacıyla oluşturulan projenin ikinci ayağında klasik müzik özelinde yapılacak okuma, araştırma ve dinlemelerle mevcut müzik kültürünün zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Atölye süresince her hafta, koordinatör Ahmet Say’ın Müzik Tarihi adlı kitabından seçilen metinlerin sunduğu çerçevede araştırmalar yapılacak olup haftalara göre sıralama aşağıdaki gibi olacaktır.
 
1. HAFTA METİNLERİ:
Rönesans Coşkusu, Rönesansın Yayılışı, Rönesans Müziğinde Doruk
 
2. HAFTA METİNLERİ:
Barok Çağın İlk Adımları Barok Müziğin Artistik Temeli

3. HAFTA METİNLERİ :
Barok Müziğin Yaygınlaşması, Barok Müzikte Doruk

4. ve 5. HAFTA METNİ:
Klasisizm: Doğa, Yalınlık, Tutku
 
6. HAFTA METİNLERİ:
Müzikte Demokratlaşma ve Romantizmin Doğuşu, Romantizmin İçtenlikli Renkleri
 
7. HAFTA METİNLERİ:
Yarışçı ve Sentezci Bir Çağ: Geç Romantizm, Yüzyılın Kapanışı: Son Romantikler
 
8. HAFTA METİNLERİ:
20. Yüzyıl: Yeni Müzik, Türkiye’de Uluslararası Sanat Müziği

.
 
III. ATÖLYENİN SÜRESİ
8 haftalık bir çalışmadan ibaret olan atölyenin aralarla birlikte en fazla 10 hafta sürmesi öngörülmektedir.

IV. ATÖLYE PERİYODU
Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır. Toplanma gün ve saati katılım talepleri üzerine yapılan ön-toplantıda belirlenecektir. 
 
V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ
a. Atölye süresince okunacak Müzik Tarihi adlı kitabın temini ile ilgili masraflar
b. Katılımcıların kullanmak zorunda oldukları bir takım kırtasiye materyallerinin masrafları
c. Atölyenin tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”ne ilişkin masraflar
d. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI
Giderlerin a bendinde belirtilen “Müzik Tarihi” adlı kitap, kitabın yazarı ve atölye koordinatörü Ahmet Say tarafından atölye katılımcıları ve düzenleyicilerine (toplam 20 adet) hediye edilecektir. b ve c bendinde yer alan giderlerin katılımcılar, d bendinde yer alan giderlerin dernek bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ:
Ahmet Say, Ünal Emre Çiftçi

VIII. ATÖLYEYE KATILIM KOŞULLARI VE ATÖLYE ÇALIŞMASININ TEMEL İŞLEYİŞİ

1. Atölye çalışması en fazla 20 katılımcıya yöneliktir.
2. İlk toplantıda katılımcılar tarafından haftanın bir günü ve saati belirlenerek periyodik toplantı zamanları kararlaştırılacaktır.
3. Haftalık toplantılarda katılımcılar tarafından okuma metni üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Her bir toplantı ara dâhil 2 saat dolaylarında sürecektir.
4. Atölyede yapılan değerlendirmeler kaleme alınarak www.layihalar.com sitesinde atölyenin adıyla yayımlanacaktır..
5. Atölye katılım belgeleri son toplantı gününde koordinatörlerce verilecektir.
6. İki ve daha fazla toplantıda bulunmayan katılımcılara ilişkin katılım belgesi düzenlenmeyecektir.
7. 8 haftalık süreç boyunca katılımcılarca kararlaştırılmak üzere en az bir en fazla iki kez birer haftalık aralar verilecektir. 
9. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve/veya sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.

FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsizdir.

Atölyeye katılım taleplerinizi en geç 24 Mart'a kadar felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden ya da facebook hesabımız aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. 

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.
Saygılarımızla,
FKSD Yönetim Kurulu
22.03.2016
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu