Mavi Çoraplılar

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.

I. ATÖLYENİN ADI

MAVİ ÇORAPLILAR ATÖLYESİ I-II-III

II. ATÖLYENİN AMACI

Atölye çalışmalarında 1791’den günümüze Dünya Kadın Hakları Hareketleri tarihinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

III. ATÖLYENİN SÜRESİ

Atölye çalışmaları 3 haftalık genel periyotlar şeklinde toplam 9 hafta sürecektir.

IV. ATÖLYE PERİYODU

Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır.

V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ

a. Atölye süresince okunması öngörülen metinlerin temini ile ilgili masraflar

b. Katılımcıların kullanmak zorunda oldukları birtakım kırtasiye materyallerinin masrafları

c. Atölye çalışmalarının tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve bastırılmasından doğan masraflar

d. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI

Giderlerin a ve b bendinde yer alanlarının katılımcılar, c ve d bendinde yer alanının ise dernek bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ

BİLGE COŞKUN APAYDIN ve BAHAR BARLAS ÇANKAYA

VIII. ATÖLYENİN TANITIMI

1. TEKNİK BİLGİLER

1.1. I. Atölye çalışması Bilge COŞKUN APAYDIN, Bahar BARLAS ÇANKAYA, Goncagül GÜNSEL, Yusuf Barbaros COŞKUN, Derya YAREN, Selin TOPALOĞLU, Zeynep EKŞİ, Elif ÇELİK, Ece BOZKURT ve İrem SEZGİN adlı katılımcılar ile gerçekleştirilecektir.

1.2. Katılımcılar tarafından pazar günü ve 19.30 periyodik toplantı zamanı olarak belirlenmiştir.

1.3. Haftalık toplantılarda katılımcılar tarafından ortak okumalar üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır.

1.4. Katılımcılar tarafından esas olarak her hafta bir metin okunacaktır.

1.5. Atölye süresince Dünya Kadın Hareketlerinin; I. Dalga Dünya Kadın Hareketleri, II. Dalga Dünya Kadın Hareketleri, III. Dalga Dünya Kadın Hareketleri olarak üç döneme ayrılmış tarihi her bir dönem, bir atölyenin konusu olacak şekilde incelenecektir

1.6. Program sonunda (ara sonlar ve nihai son) yapılan değerlendirmeler katılımcılar tarafından kaleme alınarak derneğimiz adına Dünya Kadın Hareketleri tarihi konulu bir fasikül oluşturulacak ve www.lahiyalar.com sitesinde ortak imza ile yayımlanacaktır.

1.7. Program süresince katılımcılar tarafından yapılan incelemeler sırasında kadın hakları hareketlerine dair kitap, süreli yayın, film ve belgesel arşivi hazırlıkları başlatılacaktır.

2. OKUMA METİNLERİ İÇERİK ve DÖNEMLERİ

2.1. Atölye süresince atölye koordinatörleri tarafından hazırlanan metinler okunacaktır.

MAVİ ÇORAPLILAR-1

1-2-3. HAFTA METİN İÇERİĞİ

1791-1970 yılları arasını kapsayan ve I. Dalga Dünya Kadın Hareketleri olarak adlandırılan dönem.

MAVİ ÇORAPLILAR-2

4-5-6. HAFTA METİN İÇERİĞİ

1970-1990 yılları arasını kapsayan ve II. Dalga Dünya Kadın Hareketleri olarak adlandırılan dönem.

MAVİ ÇORAPLILAR-3

7-8-9. HAFTA METİN İÇERİĞİ

1990’dan başlayan ve günümüze kadar devam eden III. Dalga Dünya Kadın Hareketleri olarak adlandırılan dönem.

3. ORGANİZASYON VE TOPLANTI DİSİPLİNİ

3.1. Her toplantı öncesinde ilgili okuma metninin sunumu katılımcılar arasından bir önceki hafta belirlenen kişilerce yapılacaktır.

3.2. Tüm toplantıların başında katılımcılar arasından bir oluşturucu seçilecek ve toplantının yönetimini bu katılımcı belirleyecektir.

3.3. Koordinatörler okuma metinlerinin ve gerekli kırtasiye materyallerinin tüm katılımcılar tarafından aynı anda temin edilmesini sağlayacaktır.

3.4. Yapılan metin okumaları üzerinden ulaşılan sonuçların katılımcılar tarafından yazıya aktarımı ve bu yazıların organize edilerek tek bir metne dönüştürülmesi ile oluşturulacak olan fasikülün www.layihalar.com sitesinde yayımlanması işlemleri koordinatörler tarafından yapılacaktır.

3.5. 9 haftalık periyot sonunda “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve dağıtımını koordinatörler üstlenecektir.

3.6. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.

3.7. Metinlerin okunma biçimi ve yöntemine ilişkin önerileri içeren bir sunum metni koordinatörlerce ilk toplantıda katılımcılara sunulacaktır.

3.8. MAVİ ÇORAPLILAR-2 atölyesine katılım talepleri 16 Kasım 2014 tarihine kadar alınacak olup 18 Kasım 2014 tarihinde atölye koordinatörleri tarafından katılımcı listesinin bildirimi e-posta üzerinden yapılacaktır.

3.9. MAVİ ÇORAPLILAR-3 atölyesine katılım talepleri 7 Aralık 2014 tarihine kadar alınacak olup 9 Aralık 2014 tarihinde atölye koordinatörleri tarafından katılımcı listesinin bildirimi e-posta üzerinden yapılacaktır. 

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu