FKSD 3. Sonbahar Buluşması

Bu etkinlik tamamlanmıştır.

FKSD bünyesindeki Akademia Atölyesinin bir tamamlayıcısı olan FKSD Sonbahar Buluşmalarının üçüncüsünü bu yıl Muğla-Menteşe Belediyesi ile işbirliği içinde Muğla-Menteşe'de düzenliyoruz.   

9-10 Eylül 2017 Cumartesi-Pazar günlerinde Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, günde iki oturum olmak üzere iki gün boyunca toplam dört oturum düzenlenecektir. Her bir oturumda iki sunum yapılacak ve sunumlar sonrasında katılımcıların sorularına geçilecektir.

FKSD bünyesindeki tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır.

Etkinliğe Muğla dışından katılmak isteyen katılımcılar, etkinlik alanına ulaşım ve Muğla-Menteşe'de konaklama vb gibi konulara ilişkin etkinlik koordinatörlerimize e-posta adresimiz üzerinden danışabilirler...Etkinliğe ilişkin temel bilgiler şu şekildedir:

ETKİNLİK KÜNYESİ
 
1. Etkinlik Bileşenleri

Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD)
Menteşe Belediyesi

2. Akademik Danışman

Prof. Dr. Nami Başer
Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

3. FKSD Etkinlik Sorumluları

Bahar Barlas-Çankaya
FKSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Hatice Bilge Coşkun-Apaydın
FKSD Yönetim Kurulu Üyesi


4. Konuşmacılar (soyisimlerin alfabetik sırasına göre)


Prof. Dr. Nami Başer
Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi


Doç. Dr. Paul-Albert André Ballanfat
Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz-Erkızan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi


Doç. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya
Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi


Doç. Dr. Barış Parkan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi


Yard. Doç. Dr. Yasin Gurur Sev
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi


Prof. Dr. Halil Turan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Solmaz Zelyüt
Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Emekli)


ETKİNLİK PROGRAMI

9 EYLÜL 2017 CUMARTESİ

Açılış Konuşmaları ---10.00/10.30---

 

Bahattin Gümüş
Menteşe Belediye Başkanı


Ali Apaydın
FKSD Yönetim Kurulu Başkanı


1. Oturum ---10.30/12.30---
Eski Yunan'dan Descartes'a Felsefî Kavramların Evrimi

 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Nami Başer


Aristoteles ve Descartes’ın Özgürlük Anlayışı Üzerine
Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz-Erkızan


Ruh-Beden İlişkisi Bağlamında Aristoteles ve Descartes
Yard. Doç. Dr. Yasin Gurur Sev


2. Oturum ---14.30 / 16.30---
Öncelikli Sorun Olarak Yöntem ve Bilginin Tesisi

 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Nami Başer 


Descartes’ın Yöntem Olarak Şüphe Etmeyi, Bilginin Zemini Olarak
Ben Bilincini Mümkün Kılan Düşünce Anlayışı ve Farklı Düşünme Tarzları
Doç. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya


Descartes’ın Kesinlik Arayışı
Prof. Dr. Solmaz Zelyüt


10 EYLÜL 2017 PAZAR

3. Oturum ---10.00 / 12.00---
Descartes Soruları ve Descartes’la Gelen Sorular

 

Oturum Başkanı Ali Apaydın


Öznellik ve Bilim
Prof. Dr. Nami Başer


Tanrının Vücudu Hakkında Bürhan (Kanıtlama) Sorunu
Doç. Dr. Paul-Albert André Ballanfat


4. Oturum ---14.00 / 16.00---
Felsefede Descartes Gündemi

 

Oturum Başkanı Ali Apaydın


Süreç Felsefesinde Descartes Eleştirisi
Doç. Dr. Barış Parkan


Descartes’ın Yıkım Yöntemi: Bilgide Pekinlik Ölçütleri ve Yol Açtıkla
Prof. Dr. Halil Turan


Kapanış Konuşmaları ---16.00 / 16.30---

 

Bahar Barlas-Çankaya
FKSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Menteşe Belediyesi Yetkilisi

Etkinlik tanıtım broşürü ve bildiri özetleri için tıklayınız...

web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu