Çizerim Ben!

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.

I. ATÖLYENİN ADI:
ÇİZERİM BEN!

II. ATÖLYENİN AMACI

Atölyede katılımcılara basit figürlerin çizimine ilişkin temel yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

III. ATÖLYENİN SÜRESİ

Atölyenin her bir bölümü 8 haftayı geçmeyecek şekilde ele alınan konseptte göre belirlenecektir.

IV. ATÖLYE PERİYODU

Atölye katılımcıları haftalık periyotlarda toplanacaktır.

V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ

a. Atölye süresince kullanılması gereken kırtasiye materyallerinin temini ile ilgili masraflar-/

b. Atölye çalışmalarının tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve bastırılmasından doğan masraflar-/

c. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar-/

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI

Giderlerin a ve b bendinde yer alanlarının katılımcılar, c bendinde yer alanının ise dernek bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ

Gül ORALI ve Goncagül GÜNSEL

VIII. ATÖLYENİN TANITIMI

- Atölye toplantıları her hafta pazar günü 16.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

- Atölye çalışmalarına katılma talepleri derneğin e-posta adresi üzerinden ya da doğrudan koordinatörlere bildirim şeklinde alınacaktır.

- Her bir atölye kontenjanı en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir.

- İlk atölye için son başvuru tarihi 2 Ocak 2015 Cuma günüdür.

- İlk atölye toplantısı 4 Ocak 2015 Pazar günü ilgili saatlerde yapılacaktır.

- Katılımcılar tarafından yapılan çalışmalar belirli periyotlarda derneğin resmi sitesi ve www.lahiyalar.com sitesinde ortak imza ile albümler şeklinde yayımlanacaktır.

- Koordinatörler tarafından, ilk atölyenin konusu NESNELER, ikinci atölyenin konusu İNSAN BEDENİ, üçüncü atölyenin konusu ise DUYGULAR olarak belirlenmiştir. Daha sonraki atölyelerin konuları katılımcılar eşliğinde belirlenecektir.

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu