Akademia-V

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.

I. ATÖLYENİN ADI                               
AKADEMIA-V: René Descartes Okumaları

II. ATÖLYENİN AMACI
Akademia-I-IV atölyelerinin devamı niteliğinde olan bu atölye çalışmaları boyunca katılımcılarca birlikte René Descartes'ın başat eserlerindeki temel kavramların nasıl çözümlenebileceği üzerine kazanımlar sağlamak amaçlanmaktadır.

Atölyede incelenecek eserler sırasıyla şu şekildedir:

1. Anlığın Yönlendirimi İçin Kurallar – Règles pour la direction de l'esprit

2. Yöntem Üzerine Söylemler – Discours de la méthode

3. İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar – Méditations sur la philosophie première

4. Felsefenin İlkeleri 
– Les Principes de la philosophie
 
 
III. ATÖLYENİN SÜRESİ
Atölyenin verilen aralarla birlikte yaklaşık 20 hafta sürmesi öngörülmektedir.

IV. ATÖLYE PERİYODU
Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır. Tüm toplantılar her perşembe saat 19.30'da FKSD ofisinde yapılacaktır. 

V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ
a. Atölye süresince okunması öngörülen kitapların ve metinlerin temini ile ilgili masraflar
b. Katılımcıların kullanmak zorunda oldukları bir takım kırtasiye materyallerinin masrafları
c. Atölye çalışmalarının tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve bastırılmasından doğan masraflar
d. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar
e. Katılımcılar ve ilgililer için atölyenin içeriğine yönelik hazırlanacak hediyelik eşyaların hazırlanışı ve üretimine ilişkin masraflar

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI
Giderlerin a, b, c ve d bendinde yer alanlarının katılımcılar, e bendinde yer alanının ise dernek bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ
Ali Apaydın, Bahar Barlas-Çankaya

VIII. ATÖLYEYE KATILIM KOŞULLARI VE ATÖLYE ÇALIŞMASININ TEMEL İŞLEYİŞİ
1. Atölye çalışması en fazla 20 katılımcıya yöneliktir. İlk dört atölyeye düzenli katılım sağlayan 12 kişiden dolayı bu atölyeye ilişkin en fazla 8 yeni katılımcının başvurusu kabul edilecektir. 
2. Haftalık toplantılarda katılımcılar tarafından okuma metni üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Her bir toplantı ara dahil 2 saat dolaylarında sürecektir.
3. Atölyede yapılan değerlendirmeler kaleme alınarak www.layihalar.com sitesinde atölyenin adıyla yayımlanacaktır.
5. Atölye katılım belgeleri son toplantı gününde koordinatörlerce verilecektir.
6. Üç ve daha fazla toplantıda bulunmayan katılımcılara ilişkin katılım belgesi düzenlenmeyecektir.
7. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve/veya sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.
8. Atölyenin ilk toplantısı 3 Kasım 2016 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. 

FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsizdir.

Atölyeye katılım taleplerinizi en geç 2 Kasım 2016'ya kadar felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden ya da facebook hesabımız aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. 

Saygılarımızla,
FKSD Yönetim Kurulu
24.09.2016
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu