Akademia-IV

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.

I. ATÖLYENİN ADI                               
AKADEMIA-IV: Aristoteles Okumaları 2

II. ATÖLYENİN AMACI
Akademia-I-II-III atölyelerinin devamı niteliğinde olan bu atölye çalışmaları boyunca katılımcılarca birlikte Aristoteles’in Nikomakhos'a Etik kitabındaki temel kavramların nasıl çözümlenebileceği üzerine kazanımlar sağlamak amaçlanmaktadır.

Söz konusu kitabın okunmasına ilişkin düzenleme ile bu düzenleme doğrultusunda ele alınacak olan temalar ile temel kavramlara ilişkin öngörülen atölye trafiği şu şekildedir:

1. HAFTA METNİ: I. ve II. Kitaplar   
agathos-iyi ve eudamonia-mutluluk... 
arête-erdem ve sophrosyne-ölçülülük...

2. HAFTA METNİ: III. ve IV. Kitaplar
mesos-altın orta kuramı ve çeşitli erdemler....

3. HAFTA METNİ: V., VI. ve VII. Kitaplar 
adalet-dikaiosyne, doğruluk-aletheia/epieikeia, sağduyu-orthos logos, kötülük-poneria/mokhtheria...

4. HAFTA METNİ: VIII. ve IX. Kitaplar 
dostluk-philia...

5. HAFTA METNİ: X. Kitap
eğitim-paideia/didaskalia... ve genel değerlendirme


 
III. ATÖLYENİN SÜRESİ
5haftalık bir çalışmadan ibaret olan atölyenin verilecek bir arayla birlikte 6 hafta sürmesi öngörülmektedir.

IV. ATÖLYE PERİYODU
Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır. Tüm toplantılar her cuma saat 19.30'da FKSD ofisinde yapılacaktır. 

V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ
a. Atölye süresince okunması öngörülen kitapların ve metinlerin temini ile ilgili masraflar
b. Katılımcıların kullanmak zorunda oldukları bir takım kırtasiye materyallerinin masrafları
c. Atölye çalışmalarının tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve bastırılmasından doğan masraflar
d. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar
e. Katılımcılar ve ilgililer için atölyenin içeriğine yönelik hazırlanacak hediyelik eşyaların hazırlanışı ve üretimine ilişkin masraflar-/

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI
Giderlerin a, b, c ve d bendinde yer alanlarının katılımcılar, e bendinde yer alanının ise dernek bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ
Ali Apaydın, Bahar Barlas-Çankaya

VIII. ATÖLYEYE KATILIM KOŞULLARI VE ATÖLYE ÇALIŞMASININ TEMEL İŞLEYİŞİ
1. Atölye çalışması en fazla 20 katılımcıya yöneliktir. İlk üç atölyeyi düzenli katılım sağlayan 12 kişiden dolayı bu atölyeye ilişkin en fazla 8 yeni katılımcının başvurusu kabul edilecektir. 
2. Haftalık toplantılarda katılımcılar tarafından okuma metni üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Her bir toplantı ara dahil 2 saat dolaylarında sürecektir.
3. Atölyede yapılan değerlendirmeler kaleme alınarak www.layihalar.com sitesinde atölyenin adıyla yayımlanacaktır.
5. Tüm toplantıların başında bir oluşturucu seçilecek ve toplantının teknik yönetimini bu katılımcı belirleyecektir.
6. Atölye katılım belgeleri son toplantı gününde koordinatörlerce verilecektir.
7. Üç ve daha fazla toplantıda bulunmayan katılımcılara ilişkin katılım belgesi düzenlenmeyecektir.
8. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve/veya sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.
9. Atölyenin ilk toplantısı 4 Mart Cuma günü gerçekleştirilecektir. Katılımcılar ilk toplantıya ilk hafta metnini okuyarak geleceklerdir. 

FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsizdir.

Atölyeye katılım taleplerinizi en geç 3 Mart 2016'ya kadar felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden ya da facebook hesabımız aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. 

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.
Saygılarımızla,
FKSD Yönetim Kurulu
28.02.2016
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu