Akademia VII

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.

I. ATÖLYENİN ADI                               
AKADEMIA-VII: Immanuel Kant Okumaları

II. ATÖLYENİN AMACI
Akademia-I-VI atölyelerinin devamı niteliğinde olan bu atölye çalışması boyunca katılımcılarca birlikte Immanuel Kant'ın üç temel eleştiri (Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi, Yargı Yetisinin Eleştirisi) metni incelenecektir. Atölyede filozofun diğer eserlerine ilişkin çalışmalar da yapılacaktır.

III. ATÖLYENİN SÜRESİ
Atölyenin verilen aralarla birlikte yaklaşık 16-17 hafta sürmesi öngörülmektedir.

IV. ATÖLYE PERİYODU
Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır. Tüm toplantılar her çarşamba saat 19.30'da FKSD ofisinde yapılacaktır. 

V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ
a. Atölye süresince okunacak kitapla ile ilgili masraflar
b. Katılımcıların kullanmak zorunda oldukları bir takım kırtasiye materyallerinin masrafları
c. Atölye çalışmalarının tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve bastırılmasından doğan masraflar
d. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar
e. Katılımcılar ve ilgililer için atölyenin içeriğine yönelik hazırlanacak materyallerin hazırlanışı ve üretimine ilişkin masraflar

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI
Giderlerin a, b, c ve d bendinde yer alanlarının katılımcılar, e bendinde yer alanının ise dernek bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ
Ali Apaydın, Bahar Barlas

VIII. ATÖLYEYE KATILIM KOŞULLARI VE ATÖLYE ÇALIŞMASININ TEMEL İŞLEYİŞİ
1. Atölye çalışması en fazla 20 katılımcıya yöneliktir. İlk altı atölyeye düzenli katılım sağlayan kişilerden dolayı bu atölyeye ilişkin en fazla 3 yeni katılımcının başvurusu kabul edilecektir. 
2. Haftalık toplantılarda katılımcılar tarafından okuma metni üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Her bir toplantı ara dahil 2 saat dolaylarında sürecektir.
3. Atölyede yapılan değerlendirmeler kaleme alınarak www.layihalar.com sitesinde atölyenin adıyla yayımlanacaktır.
5. Atölye katılım belgeleri son toplantı gününde koordinatörlerce verilecektir.
6. İki toplantıda bulunmayan katılımcılar atölye çalışmalarına devam edemeyecektir.
7. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı koordinatörlerce düzenlenecektir.
8. Atölyenin ilk toplantısı, 7 Şubat 2018 Çarşamba günü yapılacaktır. 

FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsizdir.

Atölyeye katılım taleplerinizi en geç 2 Şubat 2018'ye kadar felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden ya da facebook hesabımız aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. 

FKSD Yönetim Kurulu
23.01.2018
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu