Akademia VI

Bu atölye çalışması tamamlanmıştır.

I. ATÖLYENİN ADI                               
AKADEMIA-VI: Benedictus de Spinoza Okumaları

II. ATÖLYENİN AMACI
Akademia-I-V atölyelerinin devamı niteliğinde olan bu atölye çalışması boyunca katılımcılarca birlikte Benedictus de Spinoza'nın başat eseri olan Ethica metnindeki temel kavramların nasıl çözümlenebileceği üzerine kazanımlar sağlamak amaçlanmaktadır. Atölyede filozofun geometrik argüman izleği de özellikte ele alınacak olup, bu doğrultuda metnin mantıksal örgütlenişi de incelenecektir.

III. ATÖLYENİN SÜRESİ
Atölyenin verilen aralarla birlikte yaklaşık 6-8 hafta sürmesi öngörülmektedir.

IV. ATÖLYE PERİYODU
Katılımcılar haftalık periyotlarda toplanacaktır. Tüm toplantılar her çarşamba saat 19.30'da FKSD ofisinde yapılacaktır. 

V. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDERLERİ
a. Atölye süresince okunacak kitapla ile ilgili masraflar
b. Katılımcıların kullanmak zorunda oldukları bir takım kırtasiye materyallerinin masrafları
c. Atölye çalışmalarının tamamlanmasına müteakip katılımcılara verilecek olan “katılım belgesi”nin düzenlenmesi ve bastırılmasından doğan masraflar
d. Haftalık toplantılarda dernek merkezinin kullanımından kaynaklı (ikram vb) ikincil masraflar
e. Katılımcılar ve ilgililer için atölyenin içeriğine yönelik hazırlanacak hediyelik eşyaların hazırlanışı ve üretimine ilişkin masraflar

VI. ATÖLYENİN ÖNGÖRÜLEN GİDER KAYNAĞI
Giderlerin a, b, c ve d bendinde yer alanlarının katılımcılar, e bendinde yer alanının ise dernek bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

VII. ATÖLYE KOORDİNATÖRLERİ
Ali Apaydın, Bahar Barlas-Çankaya

VIII. ATÖLYEYE KATILIM KOŞULLARI VE ATÖLYE ÇALIŞMASININ TEMEL İŞLEYİŞİ
1. Atölye çalışması en fazla 20 katılımcıya yöneliktir. İlk beş atölyeye düzenli katılım sağlayan 14 kişiden dolayı bu atölyeye ilişkin en fazla 6 yeni katılımcının başvurusu kabul edilecektir. 
2. Haftalık toplantılarda katılımcılar tarafından okuma metni üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Her bir toplantı ara dahil 2 saat dolaylarında sürecektir.
3. Atölyede yapılan değerlendirmeler kaleme alınarak www.layihalar.com sitesinde atölyenin adıyla yayımlanacaktır.
5. Atölye katılım belgeleri son toplantı gününde koordinatörlerce verilecektir.
6. İki toplantıda bulunmayan katılımcıların atölye çalışmalarına devam edemeyecektir.
7. Katılımcılar arasındaki haberleşme ağı e-posta ve/veya sosyal medya üzerinden koordinatörlerce düzenlenecektir.
8. Atölyenin ilk toplantısı, Ekim ayı içerisinde katılımcılara bildirilecektir. 

FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsizdir.

Atölyeye katılım taleplerinizi en geç 14 Ekim 2017'ye kadar felsefekultursanat@gmail.com e-posta adresimiz üzerinden ya da facebook hesabımız aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. 

FKSD Yönetim Kurulu
19.09.2017
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu