FKSD GENEL BİLGİLER

1.TEMEL BİLGİLER

4 Eylül 2014 tarihinde kurulan Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD), resmi bir veriye net olarak ulaşılamamakla birlikte Türkiye’deki dördüncü ya da beşinci felsefe derneğidir. 9 kurucu üye tarafından kurulan FKSD’nin ilk genel kurul toplantısı 27 Aralık 2014'te, gerçekleştirilmiştir.
Son olarak 3 Kasım 2018'de yapılan 5. Olağan Genel Kurul'daki görev değişikliği sonucunda FKSD bünyesindeki temel organlar ve bu organlardaki görev dağılımı şu şekildedir:  

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ APAYDIN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI BURCU ERBİL-ÇİFÇİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ HATİCE BİLGE COŞKUN-APAYDIN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜNAL EMRE ÇİFÇİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ YUSUF BARBAROS COŞKUN
YÖNETİM KURULU 1. YEDEK ÜYE EFE KARANFİLOĞLU
YÖNETİM KURULU 2. YEDEK ÜYE NAZİFE APAYDIN-YALÇIN
YÖNETİM KURULU 3. YEDEK ÜYE AYFER BİBER
YÖNETİM KURULU 4. YEDEK ÜYE EKİM DENİZ ÇİFTÇİ
YÖNETİM KURULU 5. YEDEK ÜYE ÖZGE ÇİFTÇİ
 
DENETLEME KURULU BAŞKANI FUAT ZİYA ÇİFTÇİ
DENETLEME KURULU ÜYESİ SEÇKİN ÖZDEMİR
DENETLEME KURULU ÜYESİ ÇAĞLAR DEMİR
DENETLEME KURULU 1. YEDEK ÜYE ZEYNEP DEMİRBAŞ
DENETLEME KURULU 2. YEDEK ÜYE AHMET ALPER GÜRTAŞ
DENETLEME KURULU 3. YEDEK ÜYE MERT ERBİL
 
DİSİPLİN KURULU ÜYESİ EMİNE GÜLSEREN GÜRBAŞ
DİSİPLİN KURULU ÜYESİ FİGEN ŞENDİR CÜCEOĞLU
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE AHMET ERDEM ÇİFTÇİ
 

2.AMAÇ VE HEDEFLER

FKSD, bir bütün olarak felsefe kökenli bir yaşamın yaygınlaşması ve bu doğrultuda felsefe başta olmak ve felsefi bir bakış açısı başat olmak üzere tüm kültürel ve sanatsal konularda bir yaşam alanı açmayı amaçlamaktadır. Hedef olarak, düzenli seminerler, söyleşiler, paneller vb faaliyetlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası kongreler ve kamplar düzenlemek yönünde projeleri olan FKSD, ayrıca gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sonrasında süreli ve süresiz yayınlar çıkarma yönünde çalışmalar da yapmaktadır.
 
3.ÜYELİK ÖRGÜTLENMESİ

FKSD’de felsefeye olan ilgi dışında hiçbir ön şart taşımayan bir dernek üyelik örgütlenmesi esas alınmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda akademik faaliyetlerin ilgili kimselere ulaştırılmasının yanı sıra akademi dışındaki çalışma ve çabaların da ilgililerle buluşturulması gözetilmektedir. Bu kapsamda, FKSD, Türkiye’de felsefe bölümü mezunu olmayan ya da herhangi bir felsefi geçmişi olmayan tüm insanlara açık olan ilk felsefe derneğidir. FKSD’ye üyelik kabulleri tamamen referans sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Üyelik işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler için tıklayınız. 
 
4.FKSD MERKEZ OFİS

FKSD merkez ofisi Ankara, Çankaya, Bahçelievler 2. cadde üzerinde bulunmaktadır. FKSD iletişim ve adres bilgileri için tıklayınız.
 
4.1.DERNEK MERKEZİNİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

FKSD merkez ofisi, bir adet seminer salonu (yaklaşık 45-50 kişi kapasiteli), bir adet ofis odası, bir adet toplantı odası, bir adet materyal odası, bir adet evrak deposu ve mutfak ve lavabodan oluşan bir konuttur.

4.2.DERNEK MERKEZİNİN KULLANIMI

FKSD merkez ofisi, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 11.00-19.00 saatleri arasında açık tutulmaktadır. Üyeler nezdinde gerçekleştirilen gönüllü işbölümü esasına dayanarak koordinatörlük tarafından organize edilen bir nöbet sistemiyle, ilgili saatlerde en az bir FKSD Yönetim Kurulu Üyesi ya da Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir üye ofiste bulunmaktadır. Ofisin tüm giderleri (kira, yakıt, elektrik, su, temel gıda masrafları ile temizlik masrafları) derneğin gelir kaynağı olan üyelik aidatları ve bağışlar üzerinden karşılanmaktadır. Üyelerimiz, ofisin aylık gider ve gelirlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri saymanlık biriminden edinebilirler.

5.FAALİYETLER

5.1.ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Dernek merkezinde yürütülmekte olan atölye çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgilere sitenin içerikler bölümünden ulaşabilirsiniz. 

FKSD bünyesinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak ya da bir atölye faaliyeti yürütmek için üye olma şartı yoktur. Bu anlamda gerek FKSD üyelerinin, gerekse ilgili kişilerin, FKSD merkezinin kullanımını esas alan atölye projeleri için doğrudan FKSD Yönetim Kuruluna başvuruda bulunmaları yeterlidir.

5.2.SEMİNER FAALİYETLERİ

2015 Ocak ayından itibaren FKSD ofisinde gerçekleştirilmekte olan seminer faaliyetlerimize ilişkin bilgilere etkinlik bölümünden ulaşabilirsiniz. Düzenli olarak sürdürülmesi amaçlanan seminer faaliyetlerinin kayıt bilgileri arşivlenmekte olup, ilerleyen tarihlerde FKSD bünyesinde kurulmuş olan www.layihalar.com sitesinde yayımlanacaktır.

5.3.KONGRE FAALİYETLERİ

FKSD bünyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen ulusal ve/veya uluslar arası kongre faaliyetlerine ilişkin çalışmalar sürdürülmekte olup bu yöndeki organizasyonlar sitenin etkinlikler bölümü üzerinden duyurulmaktadır.  

5.4.KAMP FAALİYETLERİ

FKSD bünyesinde ilki 4-5 Eylül 2015'te gerçekleştirilen Sonbahar Buluşması kampı Yedigöller Bölgesindeki Hindiba Doğa Tesislerinde yapılmıştır. Sonbahar Buluşması kampımız her yılın eylül ayında sürdürülecektir.

5.5.YAYIN FAALİYETLERİ

Tüzüğü gereği süreli ve süresiz yayın çıkarma amaçları da olan FKSD, bu kapsamda ilgili yayınlara ilişkin birimlerini (yayın kurulu, danışma kurulu, çeviri ekibi, dağıtım ve tanıtım organizatörlüğü vb) oluşturma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda süreli yayın faaliyetlerine 2015 sonlarında, süresiz yayın faaliyetlerine ise 2016-7'de başlanması amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte FKSD bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların internet ortamında yayımlanması amacıyla www.layihalar.com sitesi kurulmuş olup, bu site 2015 Kasım ayından itibaren yayın hayatına başlamıştır.
web tasarım ankara Arama Motoru Optimizasyonu